1980 – 2000
25th Lipiec 2017
1978
25th Lipiec 2017

Główni klienci z lat 80-tych. Północno-wschodnia Anglia ma trzy duże porty o promieniu 40 mil. W konsekwencji produkcja sprzętu naftowego była największym źródłem zatrudnienia od prawie 20 lat. W związku z tym główni klienci FTT.